Google Analytics 4 Boyutu: Bilmeniz Gerekenler


9
/ 100


Google Analytics 4 Boyutu: Bilmeniz Gerekenler
Google Analytics 4’te Boyut Nedir?
Google Analytics 4’te (GA4) boyutlar, web sitenizin kullanıcıları ve bu kullanıcıların web sitenizle nasıl etkileşim kurduğu hakkında ek bilgi sağlayan veri özellikleri veya özellikleridir.
Boyutlar verilerinizi anlamlı kılan bağlam sağlar. Aşağıdaki resimdeki gibi:
Örneğin “Ülke” boyutu bir web sitesi ziyaretçisinin nerede bulunduğunu gösterir. Bu, farklı ülkelerden kaç ziyaretçinin geldiğini görebileceğiniz anlamına gelir.
Veya “Cihaz Kategorisi” boyutu olabilir. Bu, ziyaretçilerinizin sitenize erişmek için ne tür cihazlar kullandığını ortaya çıkarır.
Boyut örnekleri şunlardır:
Cihaz kategorisi: Kaynaklanan cihaz kullanıcı etkinliğinin türü (ör. masaüstü)
Kaynak / araç: Yönlendiren web sitesi/platform (ör. Facebook) ve ziyareti yönlendiren daha geniş kanal kategorisi (ör. “e-posta”)
Tarayıcı: İçeriğe erişmek için kullanılan tarayıcı (ör. Chrome)
Ülke: Kullanıcının coğrafi konumu (ör. Amerika Birleşik Devletleri)
Dil: Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının kullandığı dil (ör. İngilizce)
Kampanya / Kampanya Kimliği: Dönüşüme yol açan pazarlama kampanyasının adı (ör. “Bahar2023_İndirim”)
Sayfa konumu: Kullanıcının ziyaret ettiği web sayfasının URL’si (ör. “https://www.yourwebsite.com/blog/how-to-train-a-puppy”)
Özel boyutlar: Kullanıcılarınızla ilgili belirli bilgileri izlemek için kendi oluşturduğunuz boyutlar
Google Analytics Boyutları ve Google Analytics Metrikleri
Boyutların metriklerle aynı olmadığını unutmayın. Boyutlar verilerinizin niteliksel yönleridir.
Metrikler, verilerin yani ölçümlerin niceliksel yönleridir. Başka bir deyişle metrikler somut sayılardır.
GA4’te göreceğiniz birkaç yaygın metrik şunlardır:
Oturumlar: Web sitenizin veya uygulamanızın kullanıcının birincil odağı olduğu ziyaretler
Ortalama oturum süresi: Kullanıcı oturumlarının ortalama süresi (saniye cinsinden)
Oturum başına görüntüleme: Bir oturumda görüntülenen ortalama sayfa sayısı
Hemen çıkma oranı: Oturumların etkileşime girmeyen kısmı
İşlemler: Tamamlanan satın alma işlemlerinin sayısı
Toplam gelir: Satın alma işlemlerinden, aboneliklerden ve reklamlardan elde edilen gelir
Buna benzer metrikleri Google Analytics 4’teki “Raporlar” > “Yaşam döngüsü” > “Edinme” > “Kullanıcı Edinmesi” altında bulabilirsiniz.
Daha fazla okuma: Google Analytics’te Metrik Nedir? [Açıklandı]
Google Analytics Boyutları Neden Önemlidir?
Boyutlar verilerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Ve başka türlü elde edemeyeceğiniz içgörüler kazanmanıza yardımcı olur.
Boyutların nasıl çalıştığına dair bir örnek:
Web sitenizde iki görüntülemeniz olduğunu varsayalım. Bunlardan biri, masaüstü bilgisayarını kullanarak sitenize X’ten (eski adıyla Twitter) gelen Mississippi’li 30 yaşındaki bir kadına ait. Diğeri ise, cep telefonunu kullanarak bir Google arama motoru sonuçları sayfasından (SERP) sitenize ulaşan Yishun, Singapur’dan 50 yaşında bir adamdır.
Boyutlar olmasaydı tek bileceğiniz sitenizin iki görüntülemeye sahip olduğu olurdu.
Ancak boyutlar çok daha fazlasını görmenize yardımcı olur:
1 numarayı ziyaret edin
Oturum kaynağı: X (eski adıyla Twitter)
Yaş: 25-34
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Cihaz kategorisi: Masaüstü
#2’yi ziyaret edin
Oturum kaynağı: Google
Yaş: 45-54
Ülke: Singapur
Cihaz kategorisi: Mobil
Google Analytics 4’teki Boyut Türleri Nelerdir?
Google Analytics boyutları iki alt kategoriye ayrılabilir: önceden tanımlanmış ve özel.
Önceden tanımlanmış boyutlar Google Analytics raporlarına yerleşiktir ve kullanıma hazırdır.
Bunlar, kendi içlerinde belirli, önceden tanımlanmış boyutlara sahip olan ana gruplardır:
İlişkilendirme: Kullanıcıların sitenize nasıl ulaştığına ilişkin bilgi sağlayan tüm boyutları içerir
Google Ads: Google Ads ile ilgili boyutları kapsar
Search Ads 360: Search Ads 360 ile ilişkili boyutlara odaklanır
Demografi: Kullanıcıların yaşını, cinsiyetini ve ilgi alanlarını açıklayan boyutları içerir
E-ticaret: İşlemler, ürünler, promosyonlar ve e-ticaretle ilgili özelliklerle ilgili boyutları kapsar
Etkinlik: Belirli etkinlikler ve bunların dönüşüm değerleri ve durumları hakkında ayrıntılar sağlar
Oyun: Oyun içi etkinlikler ve başarılarla ilişkili boyutlarla ilgilidir
Genel: Dosya bilgileri ve arama terimleri gibi diğer kategorilere uymayabilecek genel metrikleri içerir
Coğrafya: Kullanıcının coğrafi konumuna ilişkin boyutları içerir
Bağlantı: Bağlantılar ve giden etkinliklerle ilgili boyutları kapsar
Sayfa / ekran: Web sitenizdeki içerikle ilgili boyutları kapsar
Platform / cihaz: Kullanıcıların cihazları, tarayıcıları ve işletim sistemleriyle ilgili ayrıntılar sunar
Yayıncı: Reklam biçimleri ve kaynaklarıyla ilişkili boyutları içerir
Zaman: Etkinliklerin belirli zamanları ve tarihleriyle ilgili boyutları içerir
Trafik kaynağı: Kullanıcının yolculuğunun kaynağıyla ilgilidir
Kullanıcı kapsamlı: Kullanıcının ilk etkileşim kaynaklarına ve kampanyalarına odaklanır
Oturum kapsamlı: Oturum kaynakları ve kampanyalarla ilgili boyutları içerir
​​​​Kullanıcı: Belirli kullanıcı durumlarını ve özelliklerini açıklayan boyutları içerir
Kullanıcı ömrü: Kullanıcının geçmiş etkileşimlerine ve satın alma işlemlerine odaklanır
Video: Boyutları kapsar

video içeriği ve sağlayıcılarla ilişkili işlemler
Daha fazla bilgi: Boyutların tam listesini buradan kontrol edin.
Özel boyutlar (bu konuyu daha sonra ele alacağız), Google Analytics tarafından otomatik olarak toplanmamaları nedeniyle önceden tanımlanmış boyutlardan farklıdır.
Google Analytics 4’te Boyutları Nasıl Görüntülersiniz?
Boyutlar Google Analytics’in tamamında görünür.
GA4’teki “Raporlar” sekmesine gittiğinizde raporların “Yaşam döngüsü”, “Kullanıcı” vb. gibi daha geniş koleksiyonlara göre kategorize edildiğini göreceksiniz.
Bireysel raporlarda boyut, tablonun üst kısmında, sol tarafta görünür. Boyut değerleri aşağıda listelenmiştir.
Sağ taraftaki sütun adları metriklerdir. Ve sayısal değerlerinden tanınabilir. Gördüğünüz gibi metrikler boyut değerlerini sayısallaştırır.
Örneğin, “Trafik edinme” raporunuzun en üst satırında, organik trafikten 10.000 oturum aldığınızın gösterildiğini varsayalım. Aynı rapor aynı zamanda organik arama kullanıcılarının sitenizde ne kadar süre kaldığını (oturum başına ortalama etkileşim süresi) ve kaç dönüşüm (dönüşümler) sağladıklarını da gösterir.
Daha fazla okuma: Google Analytics Oturumları Nedir ve Nasıl Ölçülür?
Google Analytics 4’te Birincil Boyut Nedir?
Birincil boyutlar, bir Google Analytics raporunun sıralandığı varsayılan boyutlardır. Ve tabloların üst kısmında sol tarafta görünür.
Bunun gibi:
Bazı raporların boyutunu, boyut adının üzerindeki açılır menüyü tıklayarak da değiştirebilirsiniz. Ve bir tane daha seçiyorum.
Bu, verilerin görüntülenme biçimini değiştirmenize olanak tanır. Böylece ilginizi çeken şeyler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Google Analytics 4’te İkincil Boyut Nedir?
Birincil boyut size başlangıç noktasını sağlarken, ikincil boyut verileri en değerli bulduğunuz şeye göre keşfetmenize olanak tanır. Ayrıca veri hikayesi anlatımına ek bağlam ve derinlik katar.
GA4’ün raporlarına ikincil bir boyut eklemek için birincil boyut açılır menüsünün yanındaki ‘+’ işaretini tıklayın.
Bunu hayal edin:
“Trafik edinme” raporunda trafiğinizin nereden geldiğini görmek için “Oturum kaynağı / aracı” birincil boyutunu seçersiniz. Ve bunların çoğunun Google Ads’den geldiğini unutmayın.
Ardından, hangi kampanyanın en fazla trafiği çektiğini bulmak için “Oturum kampanyası” ikincil boyutunu eklersiniz.
Bu size daha net bir resim verir.
Google Analytics 4’teki Özel Boyutlar Nelerdir?
Özel boyutlar, kullanıcı etkileşimlerine ilişkin belirli verileri (özellikleri) toplamak için kendinizin yapılandırdığı boyutlardır.
Her işletme aynı değildir; dolayısıyla hepsinin farklı ihtiyaçları vardır.
Özel boyutlar, her işletmenin kendilerine özel yararlı bilgiler sağlayan boyutlar oluşturmasına olanak tanıyarak bu ihtiyaçları karşılar. Ayrıca daha fazla bilgi sağlayan özelleştirilmiş raporlar oluşturmanıza da olanak tanır.
Ancak özel boyutları kullanmanıza gerek yoktur. Bazı durumlarda, Google Analytics tarafından halihazırda sağlananın ötesinde çok fazla değer katmayabilirler.
Özel Boyutları Anlama
Özel boyutlar oluşturmadan önce boyutlara giren tüm öğeler arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir.
Bir kullanıcı, web sitenizi ziyaret eden benzersiz bir IP adresini temsil eder. Ve onları tanımlayan farklı özellikler var (nerede yaşadıkları ve ne iş yaptıkları gibi).
Etkinlik, sitedeki kullanıcı etkileşimidir. Kaydırma, tıklama, görünüm vb. olabilir.
Her olay, kullanıcı veya olay hakkında daha fazla bağlam sağlayan parametreler, yani bilgi parçaları içerir. Örneğin, bir tıklama olayı, tıklanan URL, bağlantının konumu vb. hakkında bilgi sağlayan parametreler içerecektir.
Kullanıcı özelliklerini veya etkinlik parametrelerini gruplandırdığınızda bunlar boyut haline gelir.
Google Analytics 4’te Özel Boyutlar Nasıl Eklenir?
Google Analytics 4’teki özel boyutları kullanmadan önce bunları oluşturmanız gerekir.
Ayrıca GA4’te özel boyutlara ilişkin raporlamanın geriye dönük olmadığını unutmayın. Bu, verileri analiz etmeye başlamadan önce bunları ayarlamanız gerektiği anlamına gelir.
Peki Google Analytics’e özel boyutları nasıl eklersiniz?
Bu biraz da ne tür bir boyut oluşturduğunuza bağlıdır (olay kapsamlı, kullanıcı kapsamlı veya öğe kapsamlı). Ancak etkinlik kapsamlı bir özel boyutun nasıl oluşturulacağını ele alacağız.
İlk adım, GA4’te özel bir etkinlik ve parametre oluşturmaktır.
Etkinlik, belirli bir koşul karşılandığında (örneğin birisinin bilgi talep formunu doldurması) tetiklenir. Ve bu etkinlik özel parametreler içeriyor (ör. formun bir açılış sayfasında bulunması).
Özel etkinlikleri ve parametreleri Google Etiket Yöneticisi aracılığıyla veya doğrudan Google Analytics’te “Yönetici” > “Etkinlikler” seçeneğini kullanarak ekleyebilirsiniz.
İkincisi uygun olsa da aynı zamanda sınırlıdır. Bu nedenle genellikle Google Etiket Yöneticisi’ni kullanmak en iyisidir.
Google Etiket Yöneticisi hesabınıza giriş yaparak başlayın. Ardından uygun değişkeni etkinleştirmeniz ve etkinliğinizi yapılandırmanız gerekir.
Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Google Etiket Yöneticisi kılavuzumuzda bulabilirsiniz; yalnızca etiket türü olarak “Google Analytics: GA4 Etkinliği”ni seçtiğinizden emin olun.

Etkinliği izlemeye başlamak için değişikliklerinizi yayınladıktan sonra Google Analytics hesabınıza gidebilirsiniz.
GA4’te “Yönetici” > “Özel tanımlar”a gidin.
Mülkünüze kayıtlı tüm özel boyutları bulabileceğiniz bir sayfaya yönlendirileceksiniz.
Daha sonra sağ üstteki “Özel boyut oluştur” butonuna tıklayın.
Bir sonraki adım aşağıdaki alanları doldurmaktır:
Boyut adı: Parametrenin adına benzeyen (ör. “özel_eklenti_metni”) veya açıklayıcı (ör. “Özel eklenti metni”) istediğiniz herhangi bir adı girebilirsiniz.
Kapsam: Etkinlik kapsamlı bir boyut için “Etkinlik”i seçin.
Açıklama: Bir açıklama eklemek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ancak bu gerekli değil.
Etkinlik parametresi: Verileri toplamak istediğiniz parametreyi seçin. Etkinliğinizi ayarlamak için Google Etiket Yöneticisi’ni kullandıysanız bu parametre adı, parametre adı ile aynı olmalıdır.
İşiniz bittiğinde “Kaydet” düğmesine tıklayın.
Özel boyut 24-48 saat sonra GA4’te görünecektir.
Etkili Özel Boyut Uygulaması için En İyi Uygulamalar
Doğru özel boyut parametrelerini seçmeye yönelik birkaç en iyi uygulamayı burada bulabilirsiniz:
İş Hedefleriyle İlgili Olduklarından Emin Olun
İşletmeniz için hangi verilerin en önemli olduğunu belirleyin. Gerçekten değerli boyutlar oluşturduğunuzdan emin olmak için.
Örneğin, aboneliğe dayalı bir işletme yürütüyorsanız “Üyelik düzeyi” özel boyutu oluşturmak iyi bir fikir olabilir.
Makaleler, videolar, podcast’ler ve diğer içerik türlerinin bulunduğu bir portalınız varsa “İçerik formatı” adı verilen bir format oluşturabilirsiniz.
İş hedefleriniz, özel boyutlarınızı belirleyerek hangi verileri toplayacağınızı belirler.
Anlamlı Özellik Değerlerini Uygulayın
Değerleri farklı ve açıklayıcı hale getirin, böylece herkes için anlaşılır olsun.
Özel boyut “Üyelik düzeyi” ise değerler “bronz”, “gümüş”, “altın” ve “platin” olabilir.
“Ücretsiz” değerini eklemeniz gerekiyor mu? Ücretsiz üyelik seviyeniz yoksa hayır.
Çok Fazla Benzersiz Değer İçeren Boyutlardan Kaçının
Bazı boyutlar için yüksek sayıda benzersiz değerin bulunma ihtimali vardır.
Bu, yüksek kardinalite olarak bilinir ve kullanıcı kimlikleri, oturum kimlikleri, sipariş kimlikleri, zaman damgaları vb. durumlarda geçerlidir.
Aksini talep eden bir web siteniz olmadığı sürece, yüksek kardinaliteye sahip özel boyutlardan kaçının. Raporlarınıza karışabilir ve verileri “diğer” satırı altında toplayabilir.
Tutarlı Adlandırma Kuralları Kullanın
Bir özel boyuta “my_plugin_url” ve diğerine “Eklenti Başlığım” adını vermek istemezsiniz.
Varsayılan boyutların nasıl tutarlı bir adlandırma düzeni izlediğine bakın.
Gerçek bir sorun teşkil etmese de, GA4 hesabınızdaki yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı ve zaman alıcı hale gelebilir.
Her Ne pahasına olursa olsun Veri Çoğaltılmasını Önleyin
Toplanan verilerin zaten işinize yarayan standart bir parametreyle birlikte geldiğini varsayalım.
Yinelenen bir tane oluşturursanız, bu durum depolama alanını olumsuz etkiler ve veri analizini karmaşıklaştırır.
Bu nedenle, yenisini yapmadan önce mevcut olanı kontrol edin.
Özel Boyutlar için Farklı Kullanım Durumları
Özel boyutlar gerçek hayatta nasıl ortaya çıkıyor?
Birkaç ilginç kullanım durumunu inceleyelim.
Kullanıcı Türleri Arasındaki Farkların Takibi
Farklı kullanıcı kategorilerine odaklanan özel bir boyut, bu grupların bir siteyle nasıl etkileşimde bulunduğuna ilişkin farklılıkları görmek açısından yararlı olabilir.
Diyelim ki siteniz öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler tarafından kullanılıyor.
Aralarında ayrım yapmak için kullanıcı özelliklerine dayalı özel bir boyut oluşturabilirsiniz. Daha sonra bunu bu gruplarla ilgili ayrıntılara girmek için kullanın.
Hangi İçerik Formatının En İyi Performansı Gösterdiğini Görmek
Özel boyutlar, hedef kitleniz için hangi içerik biçiminin en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir: nasıl yapılır makaleleri, infografikler, haber güncellemeleri ve köşe yazıları.
Bunun için “İçerik formatı” özel boyutu ekleyebilirsiniz. Kaydolduktan sonra özel boyutu ayrıca kontrol edebilir ve gelecekte nerede ikiye katlayacağınıza karar verebilirsiniz.
En Çok Satan Sezonluk Ürünlerinizi Keşfedin
Bir e-ticaret sitesi işletiyorsanız, özel boyutlar hangi ürünlerin hangi mevsimlerde en iyi performansı gösterdiğini doğrulamanıza yardımcı olabilir.
“Sezon” gibi özel bir boyut sayesinde her satın alma işlemi ek bağlamla kaydedilir. Böylece verileri özel boyuta göre filtreleyebilir ve kazanan ürünleri bulabilirsiniz.
Özel Boyutlarla Veriler Nasıl Analiz Edilir?
Özel boyut verilerine hem mevcut raporlardan hem de kendi oluşturduğunuz raporlardan erişebilirsiniz.
Örneğin, “Raporlar” > “Yaşam döngüsü” > “Etkileşim” > “Etkinlikler”e gidebilirsiniz.
İkincil boyut olarak özel bir boyut eklemek için tablodaki “+” simgesini tıklayın. Rapora ekleyebileceğiniz tüm özel boyutları görmek için açılır menüde “Özel”in yanındaki oku tıklayın.
Ayrıca genel raporu özel bir boyuta göre de filtreleyebilirsiniz.
Örneğin, yalnızca “ad_frequency” özel boyutunun “2” olarak ayarlandığı etkinlikleri görmek istiyorsanız raporun adının yanındaki “Filtre ekle” düğmesini tıklarsınız.
Spesifikasyonlarınıza uygun alanları doldurun. Ve “Uygula”yı tıklayın.
Son olarak, aynı zamanda özel raporlar da oluşturabilirsiniz.

“Keşfet” > “Serbest biçim” aracılığıyla özel boyutlarınızı kullanın.
Google Analytics 4’ün Keşifler özelliği, gelişmiş veri segmentasyonuna dayalı özel raporlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, ele alınması gereken birden fazla özel boyut olduğunda kullanışlıdır.
Daha fazla bilgi edinmek için Google’ın keşiflerle ilgili dokümanlarına göz atın.
GA4 Boyutlarıyla Kararları Güçlendirin
Google Analytics boyutları veriye dayalı analiz ve karar vermenin temelini oluşturur.
Doğru boyutlarla verileriniz güvenebileceğiniz güvenilir bir istihbarat kaynağı haline gelir.
Ancak web sitenizin performansını bütünsel olarak anlamak için yine de ek araçlara ihtiyacınız var.
Organik Trafik Analizleri yardımcı olabilir. Çünkü Google Analytics, Google Search Console ve Semrush’tan gelen tüm verilerinizi tek yerde derler.
Projenizi oluşturmak ve hesaplarınızı bağlamak için Organik Trafik Analizleri yapılandırma talimatlarını uygulamanız yeterlidir. Ve kurulum sihirbazında “Organik Trafik Analizlerine Git” seçeneğini tıklayın.
Daha sonra anahtar kelime sıralamalarınız, trafiğiniz, dönüşümleriniz ve çok daha fazlasıyla ilgili verileri içeren kapsamlı bir rapor görebileceksiniz.
Tags:

Leave A Comment